Autorská práva

Považujete některý z textů na našem webu za porušení autorských práv, či jinak poškozující Vaše osobní práva? Napiště nám prosím.

Na našich stránkách zveřejňujeme materiály, které usnadňují orientaci studentům při studiu psychologie. Najdete zde zejména vlastní výpisky, poznámky včetně grafů a sem tam i nějaké ilustrační obrázky. Na vytváření těchto materiálů se podílí více autorů. Jste jimi především vy, naši návštěvníci, kteří se rozhodnete vlastní tvorbou pomoci ostatním při studiu tohoto zajímavého oboru.


Nehledě na ušlechtilost našeho společného záměru se může stát, že při pořizování výpisků použil autor nevědomě zdroje, na jejichž využití neměl dostatečné oprávnění, případně zapomněl uvést, odkud své poznatky čerpal (typicky čerpání z Internetu, nedostatečná citace apod.). Jsme jen lidé, i to se může stát. Jistě to nebylo záměrem a toto pochybení rádi obratem napravíme.


Abychom předešli porušování práv kohokoliv jiného (zejména těch autorských), přijmeme veškerá oznámení, která budou obsahovat informace o tom, že naší činností k tomuto porušení dochází.


Ve svém oznámení prosím uveďte alespoň tyto údaje:

  • Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje na Vás, abychom to mohli společně probrat;
  • název textu (případně odkaz na něj a upřesnění, o jakou část se jedná), který porušuje nebo ohrožuje práva třetích osob nebo právní předpisy;
  • popis obsahující sdělení, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů;
  • máte-li podezření, že Text zasahuje do autorských práv, je potřeba v oznámení rovněž specifikovat:
    • k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,
    • kdo je oprávněným z těchto práv,
    • a dále je třeba doložit, že zveřejněním daného obsahu na našich stránkách došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv.

Všechny tyto informace zašlete prosím na náš email: info@studium-psychologie.cz . Jakmile nám bude Vaše oznámení doručeno, začneme se jím zabývat. O jeho řešení Vás budeme průběžně informovat. Kompletní znění našich Podmínek užívání webu naleznete zde.

Děkujeme Vám za spolupráci.

studium-psychologie.cz