Gestaltismus - tvarová psychologie

Gestaltismus

Gestaltismus - tvarová, celostní psychologie. Ve své době reagoval tento směr na psychologický atomismus (tehdejší elementová psychologie). Název Gestaltismus je odvozen od německého slova "gestalt" - tvar. Byl to evropský směr počátku 20. století (konkrétně Německo 1912), tedy v období rozvoje behaviorismu v Americe.

Hlavní představitelé gestaltismu byli němečtí psychologové - Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka

Základní principy gestaltismu

Gestaltismus se opírá o myšlenku, že psychické celky (struktury) nejsou vytvářeny spojováním jednotlivých prvků (elementů), jsou to celky strukturně uspořádané od samého počátku. Vjem tedy není syntézou jednotlivých počitků, ale specifický kognitivní celek. Celek je více než suma jeho částí!

Předmětem zájmu bylo především zrakové vnímání. Tvaroví psychologové prokázali, že člověk tíhne ke spojování rozpojeného, v náhodně umístěných bodech má tendenci vidět význam, člověku jsou vlastní tendence k tzv. dobrému stavu.

2-gestaltismus-tvarova-psychologie.jpg, 17kB

Gestaltismus - vnímání, myšlení a řešení problémů

Gestalt psychologie se zabývala otázkami vnímání, myšlením a později také problematikou řešení problémů. Köhler na základě experimentů se šimpanzi (v období 1. světové války), formuloval princip "vhledu" - náhlého pochopení, vyřešení problému. Jeho dobře známé experimenty se šimpanzem Sultánem a banány připevněnými na stropě (Sultán použil 2 bedny, aby na banány dosáhl), či banány mimo klec (Sultán použil 2 tyče, které do sebe vsunul, aby je tak prodloužil a banány si přiblížil) napomohly k pochopení principu vhledu a tedy i k vzniku pojmu AHA-efekt (vhled).

Dnes tradice gestaltismu přežívá v rámci kognitivní psychologie.

Gestalt terapie

Tzv. Gestalt terapie je zaměřena na uvědomění si celé osobnosti (rozšířením vědomí prostřednictvím fantazie), propracováním nevyřešených konfliktů. Důraz je kladen na intenzivní uvědomění si vlastních pocitů a chování v daném okamžiku. Terapie probíhá ve skupině, ale terapeut pracuje vždy s 1 člověkem. K rozšíření vědomí používá přehrávání fantazií, snů nebo obou stran konfliktů. Důležitý je současný prožitek teď a tady! Zakladatelem této terapie je Fritz Perls (1893 - 1970).