Psychika

Definice pojmu psychika

Pojem psychika pochází z řeckého slova "psyché" - duše a v různých pojetích psychologie má svá synonyma. Biologická psychologie mluví o mysli, duchovní psychologie o duši, ve sprirituálním pojetí se hovoří o duchovi.

V literatuře nalezneme spoustu definic pojmu psychika, např. "Psychika je souhrn duševních jevů během celého lidského života". Jiná definice psychiky říká, že "je to funkce (respektive projev) činnosti nervové soustavy člověka, zejména CNS (CNS - centrální nervová soustava - mozek, mícha)".


Podmínkou psychické činnosti je aktivace (aktivita organismu, zejména CNS). Ta má několik stupňů, počínaje stupněm č.1 - nulová aktivace = smrt, č.2 - nízká aktivace = spánek, až po č.6 vysoká aktivace = maximální výkon, silná citová reakce až afektivní jednání. Úroveň aktivace lze zjistit pomocí EEG.


Psychika reguluje a řídí prožívání a chování člověka (tj. jeho veškerou činnost) na základě přijímání, zpracovávání a vyhodnocování informací z jeho vnějšího a vnitřního prostředí. Můžeme tedy říci, že psychika má funkci informační a regulační (řídící).

Psychika a její dimenze

Psychika má dvě dimenze:

  • Vědomou - obsah mysli, představy, myšlenky
  • Nevědomou - psychické obsahy a procesy, které nejsou vědomé

Psychika se projevuje chováním a prožíváním - viz téma č.3.