Zapomínání

Ebbinghausova křivka zapomínání

Vlivem zapomínání dochází k redukování naučeného (zapamatovaného) obsahu. Fyzilologicky vlastně hovoříme o vyhasínání nervových spojů.


Německý filosof a psycholog Herman Ebbinghaus (1850 - 1909) patřil mezi průkopníky ve výzkumu paměti. Pomocí celé řady experimentů vytvořil tzv. Ebbinghausovu křivku zapomínání. Z jejího průběhu je patrné, že nejvíce zapomínáme v prvních několika hodinách po naučení se informace. V následujících dnech již naopak k výrazné redukci zapamatovaného obsahu nedochází.

Křivka zapomínání

Faktory ovlivňující zapomínání

Zapomínání je ovlivněno řadou faktorů. Patří mezi ně proces učení, paměť a její poruchy, či například spánek, v rámci kterého dochází k třídění informací a má tedy i vliv na procesy zapamatování a zapomínání.