Test - Biologie

V následujícím testu odpovězte na 12 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Biologie. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. Rozlišujeme dva základní, různě vnitřně uspořádané a různě fylogeneticky pokročilé typy buněk, přičemž lidská buňka je:
Eukaryotická
Myokaryotická
Prokarytotická

2. Součástí lidské buňky nejsou:
Lyzozómy
Mitochondrie
Plastidy

3. Mezi základní typy tkání nepatří:
Svalová tkáň
Srdeční tkáň
Nervová tkáň

4. Do kosterní soustavy kromě kostí patří též vazivo (šlachy a vazy) a chrupavky. Šlachy navzájem spojují:
Kosti a svaly
Kosti mezi sebou (lebka)
Kosti a chrupavky (stydká spona)

5. Kost se skládá ze tří částí: okostice, kostní tkáně a kostní dřeně. Kostní tkáň není:
Hutná
Houbovitá
Chrupavčitá

6. Mezi vlastnost svalové tkáně nepatří:
Excitabilita
Elasticita
Profilaxe

7. Povrchová pokožka se skládá z:
Vazivových buněk
Elastických vláken
Plochých buněk

8. Mazové a potní žlázy se nacházejí v:
Povrchové pokožce
Škáře
Podkožním vazivu

9. Srdce je dutý příčně pruhovaný sval uložený v:
Myokardu
Perikardu
Fylokardu

10. Srdeční cyklus se skládá ze dvou základních fází - diastoly a systoly. Systola je:
Stah svalu srdečních komor
Stah svalu srdečních síní
Uvolnění stahu srdeční svaloviny

11. Levá síň je od levé komory oddělena:
Dvojcípou chlopní
Trojcípou chlopní
Poloměsíčitou chlopní

12. Mezi základní krevní buňky nepatří:
Leukocyty
Lymfocyty
Trombocyty