Test - Klinická psychologie

V následujícím testu odpovězte na 10 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Klinická psychologie. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. Vznik oboru klinické psychologie se datuje do roku:
1896
1898
1906

2. Za zakladatele klinické psychologie je považován americký psycholog:
William Thierry Preyer
Lightner Witmer
Jean Piaget

3. Mezi podobory klinické psychologie nepatří:
Dětská klinická psychologie
Klinická gerontopsychologie
Klinická psychologie sociálně adjustační

4. Klinický psycholog provádí ve své praxi vždy minimálně 3 základní činnosti. Jsou jimi:
Terapie, výzkum a léčba
Diagnostika, výzkum a případové studie
Diagnostika, poradenství a terapie

5. Klinický psycholog je při své práci často součástí širšího týmu. Působí obvykle v psychiatrické léčebně nebo v nemocnici na somatickém oddělení. Garantem týmu a poskytované péče bývá v těchto případech:
Odpovědný sociální pracovník
Lékař
Speciální pedagog

6. Statistická norma ukazuje rozložení určitého jevu v populaci. Normální je to, co je časté. Obvykle se považují za normální případy, které:
Jsou vzdálené maximálně 2 směrodatné odchylky od průměru
Se neliší od průměru více než o jeden decil
Se neliší od mediánu více než o jeden decil

7. U sociokulturní normy bývájí také zmiňovány 2 složky, kterých norma nabývá: průřezová a průběhová. Složka průřezová znamená, že:
Ve stejném čase na různých místech světa mohou mít jevy odlišný význam, hodnotu
Ve stejném místě v různých časech může dojít ke změně normy
Ve stejném sociokulturním uspořádání mají jevy vždy stejný význam

8. Pokud dojde k porušení normy, odehrávají se zpravidla 4 základní scénáře, mezi které nepatří:
Tolerování nebo ignorování
Ostrakizace
Transdukce

9. Zdraví je stav, který lze definovat jako:
Psychologickosociálně kognitivní
Biopsychosociálně spirituální
Psychosociálně exogenistický

10. Pojem "nemoc" lze definovat jako:
Subjektivní prožívání člověka, že s ním něco není v pořádku, cítí se nemocný
Abnormalitu, ke které dochází v částech lidského těla a která může být diagnostikována lékařem
Stav, kdy byla diagnostikována choroba