Motivace

Co je motivace?

Motivací rozumíme hybné síly psychického charakteru, které uvádějí do pohybu lidké chování a činnost. Motivace však nevzniká sama o sobě. Jejím vnitřním zdrojem je motiv neboli pohnůtka.


Motiv lze jednoduše popsat jako psychologickou tendenci narovnat určitý nevyvážený stav. Tento stav může mít podobu:

  1. Nedostatku - pociťujeme prázdnotu - motivací člověka je potřeba jíst, pít, nedostatečný spánek, markantně je to patrné u potřeby (nedostatku) vzduchu.
  2. Přetlaku - organismus má potřebu se z něčeho vydat, něčeho se zbavit, vybít se - například ze vzteku, stresu, děti se potřebují vydovádět apod.

Teorie motivace

Řada významných psychologů podrobila motivaci člověka bližšímu zkoumání a vzniklo tak velké množství teorií, které na motivaci nahlížejí často z rozdílných úhlů pohledu.

Mezi nejznámější a nejcitovanější teorie motivace jistě patří Maslowova hierarchie potřeb. Jejím autorem je americký psycholog Abraham Maslow (*1908 - †1970), který definoval 5 základních lidských potřeb tvořících podle důležitosti pomyslnou pyramidu. Její spodní část představují potřeby základní, s nejvyšší prioritou. Teprve po jejich naplnění usiluje člověk o uspokojení dalších potřeb výše v hierarchii pyramidy.

Teorie motivace - Maslow

Tato teorie motivace byla postupně svým autorem doplňována o další potřeby, a to až na konečných 8 úrovní.


Více informací na téma motivace naleznete v kapitole Obecná psychologie, téma - Motivace, dělení motivů, sebezáchovné (biologické), psychické a sociální motivy.