Test - Vývojová psychologie

V následujícím testu odpovězte na 12 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Vývojová psychologie. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. Vývojová psychologie vznikla v 2. polovině 19. století, přičemž se věnovala pouze vývoji dítěte. Stadium prenatální, dospívání či stárnutí zůstalo bez povšimnutí až do:
1. poloviny 20. století
začátku 2. poloviny 20. století
konce 20. století

2. Vývojová psychologie se zabývá studiem změn chování a prožívání v časovém průběhu. Antropogeneze psychiky zkoumá:
Chování různých živočišných druhů
Vývoj duševna lidí v různých historických etapách
Psychický vývoj jedince – od početí až po smrt

3. Metoda, kdy po dostatečně dlouhou dobu pozorujeme podobné jedince (děti narozené ve stejném roce), se nazývá:
Podélný přístup
Příčný přístup
Semilongitudinální strategie

4. Mezi významné představitele vývojové psychologie patří:
Jean Piaget
Lightner Witmer
Wilhelm Maximilian Wundt

5. Mezi hlavní činitele psychického vývoje jedince patří:
Dědičnost, vliv vnějšího prostředí
Dědičnost, vliv vnitřního prostředí
Dědičnost, vliv vnějšího i vnitřního prostředí

6. Teorie, která tvrdí, že dítě se rodí jako „nepopsaný list“, hlavním činitelem při jeho vývoji je tedy sociální prostředí, se nazývá:
Empiristická
Nativistická
Interakční

7. Freudovo falické stadium dítěte (zájem dítěte se obrací na genitál) se projevuje:
v prvním roce života
mezi 2. a 3. rokem života
mezi 3. až 6. rokem života

8. Novorozenec spí přibližně 20 hodin, přičemž rozlišujeme 6 fází spánku v následujícím pořadí:
Hluboký spánek, lehký spánek, dřímota, klidný bdělý stav, aktivní bdělý stav, pláč
Dřímota, hluboký spánek, lehký spánek, klidný bdělý stav, pláč, aktivní bdělý stav
Dřímota, lehký spánek, hluboký spánek, klidný bdělý stav, aktivní bdělý stav, pláč

9. Pro období batolete (druhý a třetí rok života) není typický/á:
Rozvoj symbolického myšlení
Živá představivost, fantazie
Rychlý rozvoj řeči

10. Nástup dítěte do školy by měl nastat, až když je dítě dostatečně fyzicky a psychicky zralé. Jde o naplnění následujících psychofyzických vlastností:
Sociální, rozumová, tělesná a adaptační vyspělost
Rozumová, biologická, fyzická a citová vyspělost
Biologická, mentální, citová a sociální vyspělost

11. Jako období vulkanismu označujeme situaci, kdy:
Je chování dítěte impulzivní a nepředvídatelné
Se v chování dítěte projevují v minulosti prožité křivdy a utrpení
Dítě projevuje či uplatňuje své vrozené dispozice navzdory naučeným vzorcům chování

12. V souvislosti se stářím a jeho zkoumáním vznikly navazující disciplíny. Jednou z nich je geriatrie, což je:
Nauka o stáří
Nauka o chorobách ve stáří
Nauka o vzdělávání starších (starých) lidí